Selins Elmontage AB

- Din spindel i elnätet -

Vår verksamhet

Vi bygger allt från större centraler, serviscentraler, kabelskåp och fördelningscentraler till mindre normcentraler som är anpassade efter kundens unika behov och önskemål.


Selins Elmontage AB samarbetar med ABB Cewe och tillsammans ser vi till att produkten innehåller material av kavlité.

Miljöpolicy

Vi ska ta hänsyn till miljöpåverkan vid produktionen av varje enskild produkt.


Detta ska vi uppnå genom...


... att vårt grundläggande krav är att vi agerar inom ramverket för gällande miljölagstiftning.


... att ständigt bli bättre i vårt miljöarbete och minimera transporter.


... att återvinna och sopsortera då detta är möjligt samt säkerställa att miljöfarligt avfall hanteras på rätt sätt.


... att sträva efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.


... att använda så lite skadliga ämnen som möjligt och använda miljövänliga alternativ där så är möjligt.

Kvalitetspolicy

Att skapa produkter som uppfyller kundens unika behov och önskemål är vår högsta prioritet.


Vårt kvalitetsarbete bygger på att vi...


... har ett nära samarbete med våra kunder så att vi lätt kan anpassa oss efter deras unika behov och önskemål.


... har ett nära samarbete med våra leverantörer för att tillsammans förbättra de produkter vi använder i vår produktion.


... levererar produkter av hög kvalitét i rätt tid så att vi uppfyller eller överträffar våra kunders förväntningar.


... aktivt och kontinuerligt arbetar med kvalitétsförbättringar.Kontakta oss

Selins Elmontage AB


Postadress/Besöksadress:

Kryssarvägen 1, 865 32  ALNÖ


Tel: 060-57 31 00
Mobil: 070-321 35 24


E-post: stefan@selinselmontage.se

Referenser

  • Högbron, Sundsvall
  • Diverse sjukhus exempelvis Sundsvalls sjukhus, Östersunds sjukhus & Sollefteå sjukhus.
  • Diverse skolor exempelvis Vibackeskolan, Skönsmons skola & Hedbergska skolan.
  • Diverse restauranger exempelvis Pinchos, APA & Käk.
  • Diverse butiker exempelvis Dollarstore, Systembolaget & MQ.
  • Diverse kraftverk exempelvis Henvålen.

Copyright Selins Elmontage AB, Kryssarvägen 1, 865 32 ALNÖ, 060-57 31 00